CORETREK

Søk

For pasienter

I menyen finner du aktuell informasjon som kan være nyttig for deg som pasient..

Revmatismesykehuset AS ligger plassert rett bak Sykehuset Innlandet, Lillehammer.
Sykehuset er et privat spesialsykehus innen revmatologi, og eid av Lillehammer sanitetsforening.

Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har sykehuset, gjennom avtale med Sykehuset Innlandet, et hovedsenteransvar innen revmatologi for befolkningen i Hedmark og Oppland.  Sykehuset mottar også, som del av fritt behandlingsvalg, pasienter fra andre deler av landet. Vi tar imot pasienter som er 18 år eller eldre.


Revmatismesykehuset er opptatt av at pasienter og pårørende skal oppleve å bli godt mottatt og ivaretatt i all kontakt med sykehuset og vil gjøre sitt beste for å legge forholdene til rette for dette.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Personvern og informasjonskapsler
Gå til webversjon