CORETREK

Søk

Poliklinikk Helse og Arbeid, Fysikalsk medisinsk avdeling

Det er et tilbud for pasienter som enten er sykmeldt, står i fare for å bli sykmeldt, er på AAP eller er uføretrygdet, men har retur til arbeid som mål.  Ved Revmatismesykehuset har vi per i dag tilbud til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer og muskel-skjelettplager. 

Kontakt fastlegen din.
Hvis du mener at du kan ha nytte av behandlingstilbud ved Revmatismesykehuset for at du fortsatt kan være yrkesaktiv, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege.
Fastlegen skriver henvisning som merkes med Poliklinikk Helse og Arbeid.
Sykdomstilstand, arbeidssituasjon og eventuell sykmeldingsprosent/AAP må beskrives i henvisningen.
Manuell terapeut og kiropraktor har også henvisningsrett til Poliklinikk Helse og Arbeid.

Ventetid.
Det er vanskelig å si eksakt ventetid, men det tilstrebes at den enkelte får time i løpet av 4-8 uker. 

Kontakt.
Ta gjerne kontakt med: Lise Berg, sekretær Helse og Arbeid tlf. 400 25 957

Fritt behandlingsvalg.
Har du spørsmål kan du også ringe fritt behandlingsvalg. Her får du mer informasjon om tilbud ved de forskjellige helseforetak; tlf 800 43 573


Utredning ved Poliklinikk Helse og Arbeid.
Du som kommer til poliklinikken første gang og som ikke har en avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog/fysikalsk medisiner. Din problemstilling og dine egne ønsker og behov avgjør hvilke andre fagpersoner i teamet du skal ha kontakt med.
Teamet består av revmatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og kostveileder.


Behandlingstilbud ved Poliklinikk Helse og Arbeid
Hvis det viser seg at det er aktuelt å delta i noen av våre grupper som går over tid, vil du få tilbud om det.
Målet med gruppetilbudene er å styrke den enkeltes tro på egne ressurser og muligheter. Det er fokus på arbeid, helse, fysisk aktivitet, livsstil og hensiktsmessige tankemønstre.
 

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Personvern og informasjonskapsler
Gå til webversjon