CORETREK

Søk

Poliklinikk Helse og Arbeid

Poliklinikk Helse og arbeid

Prosjektet ”Raskere tilbake” er øremerket arbeidstakere som enten er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Prosjektet er satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet for å tilby  ekstra helsetjenester som kan redusere sykefraværet. På Revmatismesykehuset  finnes forskjellige tilbud innen ordningen.

Fra 2019 går vi over til POLIKLINIKK HELSE OG ARBEID

Kontakt fastlegen din.

Hvis du er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt og du mener at du kan ha nytte av behandlingstilbud ved Revmatismesykehuset  for at du fortsatt kan være yrkesaktiv, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege.

Fastlegen  skriver henvisning som merkes med Poliklnikk Helse og Arbeid.

Sykdomstilstand, arbeidssituasjon og eventuell sykmeldingsprosent må beskrives i henvisningen.

Manuell terapeut og kiropraktor har også henvisningsrett til Poliklnikk Helse og Arbeid.


Ventetid.

Det er vanskelig å si eksakt ventetid, men det tilstrebes at den enkelte får time i løpet av en måneds tid.

Kontakt.

Ta gjerne kontakt med avdelingssjef Åse Skarbø hvis det er noe du lurer på.

Tlf. 400 25 930 eller e-post: ase.skarbo@revmatismesykehuset.no

Fritt behandlingsvalg.

Har du spørsmål kan du også ringe fritt behandlingsvalg. Her får du mer informasjon om tilbud ved de forskjellige helseforetak; tlf 800 43 573

Poliklnikk Helse og Arbeid.

Du som kommer til poliklinikken første gang og som ikke har en avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog/fysikalsk medisiner. Din problemstilling og dine egne ønsker og behov avgjør hvilke andre fagpersoner i teamet du skal ha kontakt med.

Teamet består av revmatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og kostveileder.

Gruppetilbud - dag

Hvis det viser seg at det er aktuelt å delta i noen av våre grupper som går over tid, vil du få tilbud om det.

Målet med gruppetilbudene er å styrke den enkeltes tro på egne ressurser og muligheter. Det er fokus på arbeid, helse, fysisk aktivitet, livsstil og hensiktsmessige tankemønstre.

Oversikt over gruppetilbud våren 2019:

Artrosegruppe våren 2019: Gruppe 1 kjøres fra 9/1-19 – til 13/3-19
Artrosegruppe våren 2019: Gruppe 2 kjøres fra 20/3-19 –til 5/6-19
 
Temadager Fibromyalgi Helse: 3/1-19,  7/2-19,  9/4-19, 30/4-19,
Temadager Fibromyalgi Arbeid: 7/3-19 og 4/6-19.
 
Fibromyalgigruppe fra 10/1-19 til 11/3-19.

Fibromyalgigruppe fra 25/4-20/6- 2019

Informasjon gruppetilbud se lenker.

Innleggelse

Målgruppen er personer med revmatisk sykdom som ønsker å være yrkesaktive,  på tvers av diagnoser.

Gruppetilbudet er et rehabiliteringsprogram hvor en fokuserer på egne ressurser og muligheter for å fungere best mulig i en arbeidssituasjon.

I programmet vektlegges erfaringsdeling i grupper med veiledning. I tillegg til undervisning inngår individuelle samtaler med fagpersoner fra tverrfaglig team og undervisning ved NAV- representant.


Oppholdet er fordelt over to samlinger.

  • Del 1: Tre dager. Fokus på å gi deg tro på at du har noe å bidra med i arbeidslivet. I mellomtiden er du hjemme i 3 uker.
  • Del 2: Fem dager. Går mer i dybden  med vekt på kunnskap om arbeidsliv og kommunikasjon.

Temaene er:

  • Motivasjon
  • Bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter knyttet til arbeidslivet
  • Min kompetanse
  • Hvilken hjelp trenger jeg for å komme ut i arbeidslivet
  • Trygd/sosial stønad og deltidsarbeid
     
Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Personvern og informasjonskapsler
Gå til webversjon